Første tamil i Høyre

Surendra Mahendrarajah er for første gang kandidat til Stovner bydelsutvalg – for Høyre. Nå håper han å kunne knytte sammen nettverk i bydelen.
Som sekretær i organisasjonen Tamil Sangam håper han å kunne ta med seg denne erfaringen for å skape bedre kontakt mellom ulike kulturer og nasjonaliteter i bydelen.
– Mitt ønske er å bygge bro mellom kulturer og skape trygghet, spesielt for ungdom, sier Mahendrarajah til groruddalen.no.
Tar med nettverket
Han flytta til Groruddalen i 1999, bor i dag på Høybråten, og trives utmerket i Stovner bydel. 
– Som første tamiler på Høyres BU-liste i Stovner kan jeg ta med meg mitt nettverk som jeg blant annet har bygget opp i Tamil Sangam. Slik sett tror jeg at jeg kan åpne noen dører for resten av lokallaget, og det er viktig, forteller han til groruddalen.no.