Asylsøkere saksøker staten

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
Tre asylsøkere går til sak mot den norske staten fordi etter å ha blitt returnert til Hellas, der forholdene bryter med grunnleggende menneskerettigheter, skriver VGNett.
0Shares
Norge sendt tilbake 360 personer for asylbehandling i landet, samtidig som den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at asylsøkeres menneskerettigheter blir systematisk krenket i Hellas.  Tre av disse går nå til sak mot Utlendingsnemnda (UNE) og staten.

– Norge har returnert en lang rekke personer til Hellas selv om de burde ha visst – og vi mener for så vidt at de visste – at forholdene der ikke var gode nok for retur. Dette er noe Norge rett og slett må rydde opp i, sier juridisk rådgiver Andreas Furuseth i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere til nrk.no.

Kan bli pilotsak

Asylsøkernes advokat Arild Humlen sier de jobber for å samle flere saksøkere til det han omtaler som en pilotsak.
– Det ene som må avklares er hvor langt Norges forpliktelse går med tanke på å hente disse uttransporterte personene tilbake. Om det er noen slik forpliktelse i det hele tatt, hvilket jeg klart mener: Det andre er hvilken erstatning Norge må betale på grunn av de krenkelsene som er begått. Hvis vi får medhold, vil det få betydning for alle.

Vil ha med flere

Foreløpig en gruppe på tre asylsøkere som står bak søksmålet, men Humlen forteller at det jobbes med å samle sammen noen flere.

– Vi vil jo prøve å koordinere og organisere dette slik at vi får en testgruppe, og prøver en pilotsak-tilnærming. Dersom vi får medhold, vil dette få betydning for alle, sier han til nrk.no