Økt innvandring og ung innvandrerbefolkning påvirker valget

Skal få minoritetsungdom til valgurnene

Mulighet: Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Johannes Bergh, mener minoriteter kan bli en maktfaktor i kommende lokalvalg- hvis de først bestemmer seg for å finne veien til valglokalene.
Foto: lnu.no
Valgdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrere lå på bare 35,6 prosent ved siste lokalvalg. Nå skal denne gruppen, og særlig ungdommen lokkes frem til stemmelokalene.
0Shares
Latest posts by Bergit Sønstebø Svendseid. Tilrettelagt av: Claudio Castello (see all)

Nylig arrangerte Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et seminar om minoritetsungdom og valgdeltakelse. Gjennom kampanjen “Stem1209” håper rådet få flere ungdommer til å stemme ved kommunevalget 12. september.
En av innlederne på seminaret var Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforsking (ISF). Ifølge ham er valgdeltakelse en indikator på hvor vellykket integreringen er.

Hva minoritetsungdom stemmer, er viktig for valgresultatet.

Engasjert: Ines Basic (t.v) og Dzenana Brkic fra ungdomsforeningen Stecak jobbet i 2010 med en valgkampanje blant unge med bosnisk bakgrunn i Norge.
Foto : lnu.no
– Vår forskning viser at valgdeltagelsen i kommunevalg går ned hos minoritetsbefolkningen. Dette kan ha sammenheng med at det kommer flere innvandrere til Norge. De med kort botid i landet stemmer i mindre grad. En annen forklaring er at mange nykommere er unge, og unge stemmer i mindre grad enn eldre.

Samfunnsdeltakelse viktig
Folk som engasjerer seg i en frivillig organisasjon blir mer integrert i det sosiale miljøet, noe som også fører til hyppigere bruk av stemmeretten enn for dem som er “ikke-aktive”.
– Når en er aktiv i minoritetsorganisasjoner, selv om denne og medlemmene ikke er opptatt av norsk politikk, vil det likevel føre til større engasjement, påpekte Bergh.
Kan bli en maktfaktor
Han la til at minoriteter har potensialet til å bli en maktfaktor ved lokalvalg.
– Antallet minoritetspersoner med stemmerett har doblet seg de siste åtte årene. En av fire som stemmer i Oslo har bakgrunn utenfra. Hva minoritetsungdom stemmer, er derfor viktig for valgresultatet.

Samarbeider med moskéene

Fleire minoritetsorganisasjoner hadde møtt opp på seminaret. Mohammed Amarzguioui fra Ung Muslim fortalte at de vil jobbe for å øke interessen for politikk og valg blant ungdommen.

– Vi har lyst til å få til et samarbeid med de andre moskeorganisasjonene i Oslo, slik at vi kan nå ut til flest mulig unge. Blant planene våre er å arrangere partidebatter, ha valgseminarer og holde opplæring i valgprosessen for unge velgere, legger han til.