Stopper returer til Jemen

Jemeniske flyktninger protesterer for økt demokratisering i landet. Situasjonen er blitt såpass tilspisset at norske myndigheter stopper alle returene til det arabiske landet.
Foto: messay.com
Grunnet den siste tids hendelser i Jemen og den ustabile sikkerhetssituasjonen i landet, har UDI besluttet å stanse tvangsreturer til Jemen.
0Shares
Folk som har plikt til å forlate Norge fordi de har avslag fra UDI, får midlertidig suspendert plikten til å reise ut, skriver udi.no. 
– UDI stopper også midlertidig behandlingen av asylsøknader fra borgere av Jemen, sier Hanne Jendal, direktør i asylavdelingen. 
Verken berostillelsen i behandlingen av asylsaker eller suspensjonen av plikten til å forlate Norge vil bli opphevet før UDI har fått nødvendig oversikt over situasjonen i Jemen.