Kan jeg jobbe uten arbeidskontrakt?

Det er ikke lov å jobbe uten å ha kontrakt
Foto: Flickr
– Jeg har jobbet i en butikk. Sjefen min sier at jeg ikke trenger skriftlig arbeidskontrakt. Er dette lov? Det er Selma som kommer til JURK med dette spørsmålet.
JURK v/ Monika Sharma
Latest posts by JURK v/ Monika Sharma (see all)

JURK svarer:

Nei, det er ikke lov. I loven står det at alle skal ha skriftlig arbeidskontrakt. Det er arbeidsgiveren som skal gi de ansatte en skriftlig kontrakt.

Det er viktig at du får en skriftlig arbeidskontrakt. Hvis du får problemer på jobben, er arbeidskontrakten ditt beste bevis. I kontrakten står det på hva du har rett på. En skriftlig arbeidskontrakt skal inneholde: 

Hvis du får problemer på jobben, er arbeidskontrakten ditt beste bevis.

  • Fullt navn til den ansatte
  • Hvor stillingen er og hva arbeidsoppgavene er
  • Når første arbeidsdag er
  • Hvis stillingen ikke er fast, skal det står hvor lenge vikariatet skal vare
  • Hva lønnen er
  • Arbeidstider

Du kan ikke ha en dårligere avtale enn det som er norsk lov. Hvis det blir en konflikt på jobben, så har du beskyttelse etter reglene i Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet og JURK kan hjelpe deg hvis du kommer i konflikt med arbeidsgiver.

Dette betyr at du kan kreve en skriftlig arbeidskontrakt. Hvis sjefen din fremdeles ikke vil gi deg det, kan du ta kontakt med JURK for å få mer hjelp.