Jobbintervju kritisk for innvandrere

For innvandrere er det å ikke kunne de formelle og uformelle kodene i det norske arbeidslivet er større ulempe enn etnisk opprinnelse når de skal finne jobb, ifølge en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen.
Foto: Illustrasjonsfoto
Jobbintervjuet kan være en flaskehals for innvandrere som vil ha innpass i arbeidslivet. En ny studie viser hvor viktig det er å ha de norske kodene under huden i intervjusituasjonen.

Rapporten ”Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn” har sett nærmere på selve intervjusituasjonen og mekanismene i ansettelsesprosessen for innvandrere i Norge.

Universitetet i Bergen har gjennomført studien, som har bestått av to deler; et intervjustudium og to eksperimentelle studier. Intervjustudiet har vært gjennomført i tre innvandrergrupper med ulik botid, kultur og årsak til innvandring.

Viktig å kunne kodene

Bedriftsledere ble bedt om å tenke seg en intervjusituasjon med tre søkere som de ble presentert for gjennom videoklipp. Generelt viser lederne en positiv holdning til å ansette innvandrere, særlig når behovet for arbeidskraft eller internasjonal kompetanse er stor. Samtidig framstår graden av integrering og å kunne beherske de norske kodene som veldig viktig.

– Studien viser at det er utfordringer både for ledere og søkere i intervjusituasjonen. Vi ser at innvandrere trenger hjelp til å lære hvordan de skal møte det norske arbeidslivet. Samtidig behøver en del ledere økt kunnskap om intervjusituasjoner med innvandrere, sier rådgiver Lise Klette til nav.no.