Barn av pakistanske kvinner følger sitt nye lands fødselsvekt

Innvandrerkvinner I Norge føder større barn enn i hjemlandet.
Foto: Claudia Gschwend
Selv om pakistanske kvinner i Norge fødte barn som var cirka 300 gram lettere enn resten av befolkningen, fødte de større barn enn de pakistanske kvinnene som hadde flyttet til Spania, viser ny forskning.
1Shares

Når nyfødte babyer veier mye − i gjennomsnitt − er det et tegn på god folkehelse.

Norske kvinner føder i gjennomsnitt noen av de største babyene i verden, mens kvinner i Asia føder i gjennomsnitt noen av de minste babyene.

Men hva skjer når de som bor i Asia, flytter på seg?

– Vår nye studie viser at innvandrere som kommer fra samme geografiske område, føder større barn hvis de flytter til Norden enn hvis de flytter til Sør-Europa, skriver Ingvil Krarup Sørbye. Hun er postdoktor ved Nasjonal Kompetansetjeneste for kvinnehelse og fødselslege ved Oslo universitetssykehus.

Selv om pakistanske kvinner i Norge fødte barn som var cirka 300 gram lettere enn resten av befolkningen, fødte de større barn enn de pakistanske kvinnene som hadde flyttet til Spania.

– Alle de åtte innvandrergruppene vi undersøkte, fra ulike deler av verden, fødte de største barna i de nordiske landene, med Sverige og Finland på topp. De minste barna ble født i Japan, Spania og Belgia, skriver Sørbye i Forskerbloggen.

Hun gjorde også et annet spennede funn: – Når vi sammenlignet innvandrere med resten av befolkningen, fant vi at land med en innvandrervennlig politikk hadde høyeste fødselsvekten i den generelle befolkningen. Det vil si at alle kvinner føder større barn i land med gode kår for innvandrere og mindre barn i land med dårligere kår for innvandrere.

Befolkningen generelt i Norge, Sverige og Finland fødte de største barna. Landene lå også på topp når det gjaldt innvandringsvennlig politikk.

– Vi tror at noe av forklaringen kan være at land med politikk som fremmer integrering og god helse for innvandrere også har god helse- og livsstils-politikk for alle som bor i landet. De nordiske landene er jo nettopp kjent for veldig gode ordninger under svangerskap samt gode sosiale beskyttelsesmekanismer. Og at dette kanskje kommer barnet i mors liv til gode, skriver Sørbye.