Norsk-chilener valgt som ny leder i Affo

 
Foto: facebook.com
Lover å jobbe sterkt for å bedre situajonen for aleneforeldre, særlig for de med minoritetsbakgrunn.
0Shares

34-åringe Cecilia Dinardi, opprinnelig fra Chile med fast adresse i Oslo og flere års jusutdannelse, ble under Aleneforeldreforeningens (Affo) landsmøte i går valgt som organisasjonens nye leder. Norsk-chileneren blir dermed foreningens første leder med flerkulturell bakgrunn.

Til Utrop sier Dinardi at hun trer inn i lederjobben med stor entusiasme.

– Foreldre som ikke lever sammen utgjør i dag en stor gruppe i vårt samfunn og trenger en sterk og synlig organisasjon som kan ivareta deres rettigheter og behov. En viktig oppgave blir å synliggjøre de viktige sakene vi kommer til å jobbe med og jeg ser frem til å jobbe med de mange utfordringene jeg vil møte på veien.

For henne blir å sikre gode velferdsordninger samt aleneforeldres rettssikkerhet viktig.

– Vi har fått et ressurssterkt og handlekraftig styre som er veldig motivert for å sette i gang med det sosial,- og rettspolitiske arbeidet som venter, forsikrer hun.

Opptatt av “minoritetseneforsørgerne”

Hva har du spesielt tenkt å gjøre når det gjelder enslige forsørgere med minoritetsbakgrunn?
– Når det gjelder denne gruppas situasjon, er dette noe som det vil bli satt særlig fokus på i tiden fremover. Det er flere problemstillinger som gjør seg gjeldende. Aleneforeldre med minoritetsbakgrunn har særlige behov som må ivaretas og synliggjøres, og det må opprettes et nært samarbeid med myndighetene for å sikre gode kommunikasjonskanaler i forhold til denne gruppen. Vår juridiske veiledningstjeneste har avdekket et særlig behov for tilrettelagt informasjon vedrørende rettigheter og saksgang innen rettspleie og forvaltning.