7 av 10 voldtekter skjer hjemme

 
Foto: Goeun Bae
7 av 10 overfallsvoldtekter begås av en gjerningsmann som kjenner offeret, altså ikke overfallsvoldtekter. Disse voldtektene skjer i private hjem. 
0Shares
Oslo politidistrikts voldtektsundersøkelse i 2006 viser at 68 prosent av voldtektene skjedde i tilknytning til private boliger, i nære relasjoner og i nærmiljøet. Bare 17 prosent av de anmeldte voldtektene skjedde utendørs. Statistikken sier ikke noe om etnisk bakgrunn. 

Overfallsvoldtektene får mye plass i mediene igjen. Karakteristikken «ukjent gjerningsmann» gjelder kun én av ti voldtekter, i følge tall fra politiet.

Statistikken viser nemlig at «mann i busk» er en langt mindre fare enn «mann på fest». Og mens fire av ti kvinner oppgir at de aldri føler seg helt trygge når de går ut alene, kjenner voldtektsofrene faktisk gjerningsmannen i hele ni av ti tilfeller. Disse overgrepene skjer gjerne uten bruk av fysisk vold og uten fysiske skader, og er dermed vanskelige å etterforske og bevise.

– Belastningen for offeret er på mange  måter større når det er  kjæresten, et familie­ medlem, en venn eller et ferskt bekjentskap som utfører voldtekten, sa daværende likestillings- og diskriminseringsombud Beate Gangås.

Norske menns holdninger til kvinner

I en holdningsundersøkelse som Amnesty presenterte sammern med Reform – Ressurssenter for menn april 2006, kom det frem at halvparten av norske menn mener en kvinne er helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom hun flørter åpenlyst. Undersøkelsen bekreftet også at unge menn preges av gammeldagse holdninger til seksuelle overgrep.
Og selv om 54 prosent av de grove voldtektene ble oppklart i fjor, er det relasjonsvoldtekter med kjent gjerningsmann og lav oppklaringsprosent som utgjør det store antallet. I tillegg kommer mørketallene, som antas å være svært store.