Gir 45.000 til valgmotivasjon

0Shares
Ifølge Bergit Sønstebø Svendseid, informasjonsrådgiver for LNU, søker flere minoritetsorganisasjoner om støtte til valgprosjekter gjennom den tilrettelagte ordningen Frifond Stem. 
– LNU jobber for å få unge generelt til å stemme. Vi ser at det er viktig å gjøre en ekstra innsats blant grupper som i liten grad bruker stemmeretten sin, og minoritetsungdom er blant disse. Ved sist lokalvalgt stemte bare 35,6 prosent av ikke-vestlige innvandrere, mens valgdeltakelsen i befolkningen lå på 61,2 prosent. Dette er noe minoritetsungdom selv ønsker å gjøre noe med. forteller Svendseid til utrop.no.

Valginformasjon på tyrkisk

En av organisasjonene som har søkt er Tyrkisk barne- og ungdomsforening.

– I første omgang før sommeren skal i begynne med å ha informasjonsbod på en tyrkisk messe vi pleier å ha hvert år her i Oslo, og så skal vi utvide dette til å gjelde Nedre Eiker og Drammen. Vi vil dele ut brosjyrer om de ulike partiene det er mulig å stemme på i kommunevalget, og generelt gjøre de unge bevisst på at de bør bruke stemmeretten sin. Gjennom prosjektet skal vi informere både norsk-tyrkiske ungdommer og de fra andre etnisiteter, forteller Ali Unsal, leder i foreningen.

Planen er å ha flere informasjonsboder fram til kommunevalget i høst i tillegg til å fortsette samarbeidet med LNU.

– Ungdommene er en del av bybildet og samfunnet, hvor de bryr seg om valget og engasjerer seg for nærmiljøet og bydelene. De kan faktisk påvirke avgjørelser i større grad enn de tror, sier Unsal til utrop.no.