Krever forbud mot rituell omskjæring

Helsearbeidere påpeker mangelfull informasjon om kjønnslemlestelse, ifølge en fersk rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Foto: flickr.com
Hvem som helst kan skjære forhuden av guttebarn i Norge, såfremt foreldrene samtykker. Rådet for legeetikk mener inngrepet bryter med legeetiske prinsipper og barneombudet vurderer å be om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.
Barneombud Reidar Hjermann vurderer å kreve at det blir innført en nedre aldersgrense for omskjæring av gutter og andre ikke- medisinske inngrep på barn, ifølge nrk.no. Omskjæringen kan skje i private hjem, på asylmottak, kontorer og forsamlingshus.
Kun en håndfull privatpraktiserende, godkjente leger utfører i dag rituell omskjæring i Norge. Inngrepet koster flere tusen kroner, og familiene må ofte reise langt for å få det gjort. Dermed åpner det seg et skjult marked for omreisende omskjærere, gjerne fra utlandet. Det finnes ingen kontroll med kvalifikasjonene til disse omskjærerne, og det kreves ikke at de har lisens til å drive legevirksomhet i Norge.
Ikke lenger tilgjengelig
Fram til for cirka ti år siden fikk foreldre som ønsket det, omskåret sine sønner på norske sykehus, regel rett etter fødselen. Nå har tilbudet forsvunnet fra det offentlige helsevesenet.
Trond Markestad, leder for legeforeningens etiske råd, mener inngrepet bryter med vikitge legeetiske prinsipper fordi det utføres uten medisinsk begrunnelse.
– Dette er et medisinsk unødvendig inngrep, med fare for komplikasjoner, og det gjøres på en person som ikke kan samtykke, nemlig et guttebarn, sier Trond Markestad til NRK Brennpunkt.