– Vi har et ekstra blikk på vold i minoritetsfamilier

Fokus på vold minoritetsfamilien er uproblematisk, men om blikket stopper opp der, har vi som samfunn et problem, mener førsteamanuensis i Politihøgskolen, Oddbjørg Edvardsen (Foto: Illustrasjon).
Foto: Pressebilde
Barnevern og politiet kontaktes oftere ved mistanke om vold i minoritetsfamilier. Men hva skjer når "etnisk norske" barn utsettes for vold?

Førsteamanuensis i Politihøgskolen, Oddbjørg Edvardsen, har skrevet en doktoravhandling hvor hun intervjuet 15 politibetjenter i tre norske byer.

Ifølge forskning skjer vold i hjemmet i alle samfunnslag og i alle typer nabolag. Samtidig viser også forskning at det skjer mer vold i minoritetsfamilier enn i etnisk norske familier.

– Volden som skjer i minoritetsfamiliene er fra forskerhold forklart ved at minoritetsbarna og familiene lever under press og dårlige levekår. Volden kan også være knyttet til oppdragelse eller forsvar av familiens ære, skriver hun i en kronikk på forskersonen.no.

Langt mer fokus på minoritetsfamilier

I kronikken skriver hun at barnehage, skole, helsestasjon, barnevern og politi har utviklet et ekstra blikk som rettes mot barn fra minoritetsfamilien.

– Om Muhammed strever i nærmiljøet og i skolen, er spørsmålet om hvordan han har det i familien, nærliggende å stille. Ved mistanke om at Muhammed utsettes for vold hjemme, er det naturlig å kontakte barnevernet eller politiet. Kontakten fra skoler, barnehage og nærmiljø viser seg derimot ut fra politibetjentenes erfaringer ikke å gjelde i samme grad og omfang for norsk-etniske barn.

Edvardsen ser dette som et viktig poeng å løfte frem.

– Norsk-etniske barn bor i de samme områdene, og mange norsk- etniske barn utsettes jo for vold og overgrep fra sine foreldre. Likevel rettes samfunnets blikk mot minoritetsbarna. Et annet viktig spørsmål er om de institusjoner som kjenner til barna og familiene har et diskriminerende blikk, og om politibetjentenes erfaring er basert på dårlige holdninger, fordommer og mangelfulle kunnskaper.