Frp enig om mer bistand

0Shares

– Det overrasket vel kanskje noen, men synet på bistand har endret seg gradvis i vårt parti. Vi har vel etter hvert kommet til en erkjennelse av at bistand til helse og utdanning er viktig og fornuftig. Vi mener også at Norge bør bidra til å lette gjelden for en del av de fattigste landene som fører en god politikk, sier stortingsrepresentant Morten Høglund som er Frps utenrikspolitiske talsmann, ifølge Bistandsaktuelt.

Høglund mener Frp er på gli. Partiet støtter i større grad frivillige organisasjoner og deres arbeid med helse og utdanning.

Fremskrittspartiet foreslår at det skal opprettes et eget budsjett av det som den norske staten bruker i utlandet. Fordi dette budsjettet skilles ut, mener Frp at dette ikke vil gå utover den norske økonomien.

Frp ønsker at Norge skal føre en restriktiv innvandrings- og flyktningpolitkk. I partiets forslag til utenlandsbudsjett er det også satt av 500 millioner kroner til hjemsendelse av flyktninger og 100 millioner til FNs høykommissær for flyktninger. Høglund benekter imidlertid at den mer positive holdningen til bistand i partiet skyldes at man håper bistand kan bidra til at færre flyktninger og asylsøkere kommer til Norge.

Høglund legger til at fattige land må ha tilgang til større innflytelser og muligheter til å delta på lik linje med de rike landene på verdensmarkedet.