Demokrati-prosjekt mot nazisme

0Shares

Sommeren 2001 startet Expo i Sverige Demokrati-Prosjektet, som skulle pågå i to år. Prosjektarbeidet går blant annet ut på å samle inn informasjon om rasistiske organisasjoners aktiviteter ute i skolene. Elever fra hele landet skal hjelpe til med dette. Kunnskapen anvendes til å videreføre informasjon tilbake til ungdommer på ulike vis. Kampanjen skal blant annet gjennomføres før riksdagsvalget høsten 2002.

– Vi reiser ofte ut til skoler og holder foredrag eller gir råd om hvordan man takler rasistiske virksomhet. På sikt bidrar vi også med på å lage strategier for hvordan skolen skal reagere når den blir utsatt for rasistiske rekrutteringskampanjer, ifølge Expo i Sverige.

– Utover dette er demokratiprosjektet et ledd i Expos langsiktige arbeid med å utvikle et informasjonsnettverk med lokale ungdomsgrupper, skolepersonale og antirasistiske organisasjoner.

Redaktør Tor Back i det antifacistiske magasinet Monitor mener fokus på demokrati vil absolutt motvike rasisme.

– Et levende demokrati inkluderer alle, det betyr at rasismen er antidemokratisk, og vi må få folk som støtter opp om rasistiske ideer til å forstå at de gjennom å utestenge andre også undergraver seg selv, og sine egne rettigheter. Ungdom må gis reelle muligheter til å ta frie valg, delta i og ha oversikt over de prosessene som angår dem. Får vi til dette vil de heller ikke la seg forføre av falske profeter.

Hvorfor er det viktig å styrke demokratiet?

– Lav valgdeltagelse og økt oppslutning om høyrepopulistiske partier er begge deler et uttrykk for at politikken føres langt bortenfor vanlige menneskers virkelighet. I en slik situasjon trenger demokratiet aggressiv markedsføring, sier Back til Utrop.

Hvorfor er ikke tilsvarende prosjekter satt i gang i Norge?

– I Norge har myndighetene dessverre kjøpt ideen om at nazisme og rasisme bekjempes med individualterapeutiske tiltak, rettet mot den enkelte ekstremist. Som et resultat av dette har man øst millioner av kroner inn i ineffektive tiltak, mens nazistene har kunnet gå rundt og skade folk. Erfaringene fra et prosjekt i regi av Monitor og det åpne teater, hvor man har brukt en kombinasjon av teaterforestilling, foredrag og diskusjon med
skoleungdom, viser at ungdom faktisk er i stand til å ta ansvar og isolere totalitære ideologier når de gis sjansen til å gjenkjenne slike tanker, og får muligheten til å diskutere åpent om hvordan man bekjemper nazisme og
rasehat.