Alder og sykdom isolerer eldre innvandrere

Foreninger drevet av minoriteter i dag er ofte, styrt av unge som behersker det norske språk godt, noe som ekskluderer de eldre innvandrerne
Foto: Flickr.com
Få eldre i innvandrere deltar i frivillig arbeid.
0Shares
– Mange av funnene vi har gjort er ikke overraskende, dårlig helse og språkproblemer blant eldre personer er en blant mange blant grunnene til at mange avstår fra frivillig arbeid, sier Ivan Harsløf førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Men mangel på informajson om og tillit til organisasjonene også barrierer for eldre innvandreres sivile deltakelse, ifølge nyforskning.no

Forskningen som nylig fikk Oslos forskningspris, er gjort av stipendiat Abdi A. Gele og førsteamanuensis Ivan Harsløf ved Høgskolen i Oslo.
De har gjort dybdeintervjuer av 24 eldre innvandrere fra Etiopia, Somalia, Eritrea og Gambia.
 – Primært er det eldre fra Somalia som ble intervjuet, forteller Harsløf.
 Han forteller at det er tankevekkende at mange av de eldre forteller at de var aktive i ulike type frivillige organisasjoner i hjemlandet.

– Mens norske myndigheter fronter frivillig arbeid blant innvandrere og oppfordrer dem til å bli aktive deltakere ser det ikke ut til å har slått igjennom for denne gruppen sier Harsløf.

Paradoksalt

Han mener det er paradoksalt at eldre innvandrere i stor grad er fraværende fra frivillige organisasjoner i Norge. Myndighetene har i de senere årene lagt stadig større vekt på frivillige organisasjoner som arena for både arbeidslivs- og samfunnsintegrasjon og ”aktiv aldring”. 
– Gruppen vi pratet med har imidlertid ikke erfart at myndighetene fronter integrering blant dem, sier Harsløf. Foreninger drevet av minoriteter i dag er ofte styrt av unge som behersker det norske språk godt, noe som gjør at de eldre føler seg ekskludert der også.
Løsninger
Stadig flere eldre innvandrere fra ikke-vestlige land blir igjen i Norge, og sosial deltakelse kan bidra til å ta vare på deres helse, styrke deres selvfølelse og sikre at de blir integrert i samfunnet.
– Myndighetene må få disse organisasjonene til å ta tak i disse problemene, sier Gele, til hio.no.
Han understreker at det må legges bedre til rette for at eldre kan delta mer i frivillige organisasjoner og bidra med sin erfaring.
– Jeg tror det vil styrke deres selvfølelse. Mange i denne gruppen kommer fra samfunn hvor høy alder er en fordel og hvor alder bestemmer hvilken posisjon du har i samfunnet. Slik er det ikke i Norge. De mister denne fordelen når de kommer til Norge, og blir ofte isolerte, sier Gele. 
Kan ramme helsen 
Isoleringen kan gå utover helsen. Flere studier viser at sosial deltakelse er helt avgjørende for at folks helse og selvfølelse. Det viser seg at halvparten de intervjuede enten har diabetes, høyt blodtrykk eller en kombinasjon av begge helseproblemene.
– Det kan tyde på at isoleringen er årsaken til den dårlige helsetilstanden til denne gruppen, ifølge Gele.