Invitasjon til workshop: Kosthold i minoritetsgrupper

0Shares
Agenda 
Kl. 08.30  Registrering og kaffe/te 
Kl. 09.00  Velkommen v/ Anne Hafstad, avdelingsdirektør folkehelsearbeid i Helsedirektoratet 
Bakgrunnen for myndighetenes kostråd og hensikten med møtet: Minoritetshelse er 
viktig og myndighetene ønsker å legge til rette for et sunt kosthold i utsatte 
befolkningsgrupper.  

Kl. 09.10  Dagens ordstyrer: Manuela Ramin-Osmundsen, leder Likeverd og Mangfold og leder 
av SOHEMI, Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon.   
Del 1: Kosthold i minoritetsgrupper – livsstilssykdommer og veiledning 
Kl. 09.20  Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet for 
minoritetshelse 
Tema: Om livsstilssykdommer blant minoritetsgrupper, med fokus på kostråd.

Kl. 09.50  Shaista Ayub, prosjektleder og veileder i Diabetesforeningen 
  Tema: Erfaring fra kostveiledning i minoritetsgrupper. 
Kl. 10.00  pause med forfriskninger 
Del 2: Nettverksbygging og dialog med minoritetsgrupper  
Kl. 10.10  Ingjerd Hansen, seniorrådgiver i strategisk stab ved Oslo Politidistrikt 
Tema: Erfaringer fra Oslo Politidistrikts nettverksarbeid for dialog med 
minoritetsgrupper. 

Kl. 10.30 Majoran Vivekananthan, red. i Utrop 
Tema: Hvordan kommunisere best med minoritetsgrupper? 

   Del 3: Diskusjon og innspill på ulike problemstillinger 
Kl. 10.45  Åpen diskusjon rundt utfordringer og innspill til hvordan vi sammen kan finne gode 
løsninger for å legge til rette for et sunt kosthold i minorietsbefolkningen. 
Kl. 11.45  Oppsummering og avslutning  

Kl. 12.00  Lunsj og samtale 

Påmelding til Anniken Owren Aarum innen mandag 16. mai på e-post [email protected]
Vær rask på grunn av begrenset antall plasser. 

Det blir servert fisk til lunsj. Vennligst oppgi eventuelle allergier/diett ved påmelding.