Vil ha flere flerkulturelle fagforeningsledere

Fagforbundets tillitsvalgte på seminar. Nå skal flere av disse ha flerkulturell bakgrunn, ifølge forbundets nye nasjonale strategiplan.
Foto: flickr.com
Fagforbundet Sandefjords flerkulturelle arbeidsgruppe var nylig samlet til et dagsseminar på Folkets Hus. Formålet blir å øke antallet tillitsvalgte og medlemmer med ikke-norsk bakgrunn.
0Shares

Gruppen består av medlemmer med minoritetsbakgrunn og fungerer som en referansegruppe for
foreningens arbeid med integrering og inkludering.

– Vi møtes et par ganger i året for å skape dialog, formidle informasjon, utveksle erfaringer og planlegge tiltak. For oss er dette en viktig ressursgruppe, sier styremedlem og hovedtillitsvalgt Mette Clifton til fagforbundet.no.

Har mangfoldet som mål

Nestleder og organisasjonsekretær i Fagforbundet Vestfold, Eddie Whyte, forteller til utrop.no at man i flere år har jobbet målrettet sammen med Sandefjord kommune når det gjelder mangfoldsstrategier.
– I forbundets nasjonale strategiplan ligger det et sterkt ønske om å få flere tillitsvalgte og medlemmer med minoritetsbakgrunn, og bærer preg av Fagforbundets vilje til å tilpasse oss den nye flerkulturelle virkeligheten i Norge. Opprettelsen av nettverk for ledere og tillitsvalgte med annen bakgrunn enn etnisk norsk er også en del av planen.

Viktig integreringsarena

Fagbevegelsen er den viktigste integreringsarenaen for innvandrere og flyktninger som tar sine første skritt i det norske arbeidsmarkedet, mener han.

– Gjennom arbeidsplassene lærer nykommerne seg kulturelle koder, språk og hvordan man kan komme inn i det norske samfunnet. Og derfor ser vi på det som en viktig oppgave å tilrettelegge denne prosessen best mulig. Fagforeningene skal stå for inkludering, fastslår han overfor utrop.no.