Forsvunnede asylbarn havner i rusmiljøer

Havner i rusmiljøene: Ifølge en oversikt fra UDI har 600 mindreårige forsvunnet fra asylmottak de siste årene. Miljøarbeidere er frustrerte fordi de mener samfunnet ikke vil hjelpe til.
Foto: Daniel Marenco
Hjelperapparatene mangler hjemmel til å gripe inn overfor barn som forsvinner fra asylmottakene.
0Shares
En oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 600 mindreårige har forsvunnet fra asylmottak de siste årene. Mange av asylbarna finnes igjen i etablerte rusmiljøer på Oslo øst, melder NRK.

SVs ordførerkandidat Marianne Borgen foreslår overfor bystyret at det opprettes en egen avdeling i barnvernet som skal jobbe med asylsøkerbarn. Med dette vil hun flytte ansvaret fra UDI til det kommunale barnevernet.
Miljøarbeidere er frustrerte fordi de mener samfunnet ikke vil hjelpe disse barna, og at de faller mellom alle stoler. Barnevernsmyndigheter mener der ikke går på viljen til å hjelpe, men at det er mye mer krevende å oppspore enslige mindreårige asylbarn, enn de som bor på fast adresse, skriver ostantavisen.no.

Kan ikke gripe inn
Ifølge sosialbyråd Anniken Hauglie (H) er lovverket imidlertid så dårlig og uklart at myndighetene ikke kan gripe inn. Hun er heller ikke enig med Borgen i at det skal etableres nytt barnevernsteam spesielt for asylbarn. Hun mener barnevernsapparatet som eksisterer i dag også skal gjelde disse barna. 

– Vi har ikke hjemmel til å plassere dem på institusjon mot deres vilje. Loven setter med andre ord en begrensning for oss, uttalte hun til NRK.
Menneskehandel
Barna mistenkes også utsatt for menneskehandel. Mange av barna unndrar seg hjelp, trolig fordi de blir styrt av bakmenn.
– Hvis vi skal hjelpe til er vi avhengig av at de medvirker. Vi kan for eksempel ikke fatte vedtak om omsorgsovertakelse eller tvangsplassere dem, sier Haugli til NRK.
Hvorfor ikke?
– Det vil i så fall bli opphevet av Fylkesnemnda, noe som har skjedd tidligere. Jeg skulle ønske vi kunne få dem ut av miljøet, plassere dem i et egnet tiltak og hjelpe dem videre. Det har vi altså ikke anledning til på grunn av svakhetene i lovverket, noe vi også har påpekt overfor departementet.
Gjelder ikke barnevernsloven for alle barn i Norge?
– Jo, det gjør den. Problemet er at flere av gruppene med mindreårige som kommunens oppsøkende tjenester møter på, har ulik juridisk status, noe som igjen påvirker deres rettigheter og vår mulighet til å hjelpe, sier Haugli.