– Handlingsplan mot jødehat nødvendig

Hans Olav Syversen (KrF) ønsker handlingsplan mot antisemittisme.
Foto: Pressbilde
Utviklingen krever at regjeringen snarest må utarbeide en handlingsplan mot jødehat, mener stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF).
Syversen er bekymret når det gjelder utviklingen av antisemittisme, også i vårt land. Eksempler på denne utviklingen er blant annet de voldsomme demonstrasjonene i Oslo i januar 2009, i forbindelse med en støttemarkering for Israel. 
– De som stod bak, og som angrep både personer som deltok i støttemarkeringen og andre, var i stor grad unge personer oppvokst i Norge med etnisk bakgrunn fra arabiske og muslimske land, sier han til Norge IDAG.
Sammen med fire partikolleger har han derfor fremmet et forslag om en handlingsplan mot jødehat i Norge. Saken er nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget.
– Vi foreslår også at Stortinget ber regjeringen sikre bedre kontinuerlig overvåking av antijødiske nettsteder og ekstreme miljøer. Vi mener dessuten det er grunn til å vurdere sterkere strafferettslige reaksjoner mot hatkriminalitet, sier Syversen.
Fokus på dialogarbeide
Han mener også at det må gjøres mer for å bedre dialogen mellom jøder og muslimer i Norge.
– Vi må se for eksempel på eksistensberettigelse og likeverd. I dag finnes det omlag 1300 jøder i Norge, med andre ord en svært liten minoritet. Igjen fører dette til at arbeidet mot jødehat må gis spesiell behandling, og ikke bare kan inngå som en del av en generell kamp mot rasisme, sier han til Norge IDAG.