Skoleklasse på koreansk kulturaften

Elever fra koreansk-klassen på Berg videregående skole på besøk i den koreanske ambassaden i Oslo
Foto: Privat
– Samkvemmet mellom Norge og Korea øker stadig. Og derfor trengs det flere møteplasser, sier faglærer i koreansk språk på Berg Videregående skole, Daniel Barth.
Torsdag forrige uke ble han invitert med sin klasse til den koreanske ambassaden. 
– Ambassaden hadde forberedt et program for oss som særlig tok for seg koreansk kultur og historie, utviklingen av båndene mellom Norge og Korea, hvor ambassadøren og konsulen holdt foredrag for elevene.
Lærerikt
Barth har bodd tre år i landet og snakker flytende nok koreansk til å lære språket bort tre ganger på kveldstid på videregående nivå for nygbegynnere. For ham og klassen var ambassadebesøket en lærerik og motiverende erfaring.
– Arrangementer som disse viser at Korea-interessen blant etniske nordmenn har vært sterkt økende de siste årene. For de som har begynt på studiet var det sikkert et lite spennende innblikk som kommer til å gi smak. sier han til utrop.no.
Stadig viktigere
Hvor viktig er det å ha norsk-koreanske møteplasser og utvikle disse i fremtiden?
– Jeg vil si at det er veldig viktig. For mange etniske nordmenn starter interessen for Korea gjennom å lære om kulturen, f.eks via kjennskap til K-pop (journ amn., popmusikken som er landets viktigste eksportvare, blant annet til USA og andre asiatiske land). Vi har også opptil 7000-8000 voksne adoptivbarn som for alvor begynner å gjenvinne tilbake noe av sin opprinnelige kulturelle identitet. Økonomisk såvel som kulturelt har aldri begge landene hatt så mye med hverandre å gjøre enn i løpet av de siste årene, påpeker Barth.