Ny rapport:

– Spør innvandrere, så blir de frivillige

22 prosent av de som melder seg gjennom rekrutteringsportalen Frivillig.no er innvandrere og bidrar til mangfold i frivilligheten.
Foto: Frivillighet Norge/Birgitte Heneide
17 prosent av innvandrere deltar i frivilligheten, sier rapporten «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg».
0Shares

Rapporten er gjennomført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og viser at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige.

Samtidig viser nettstedet frivillig.no at det er to ganger så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg.

– Rekrutteringsverktøyet åpner døren inn i frivilligheten for folk som ikke har et eget nettverk som spør dem om å bli med, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen til frivillig.no.

Vil ha lav rekrutteringsterskel

Siden 2015 har frivillig.no inspirert og invitert nye folk til å melde seg som frivillige i en lokal organisasjon.

Over 40.000 besøker siden hver måned og i 2019 var det over 21.000 som sendte inn melding om at de ville engasjere seg i en organisasjon, lag eller forening. Av dem oppgir 22% at de er født utenfor Norden i frivillig.nos brukerundersøkelser.

Johnsen viser til at 35 prosent som rekrutteres ikke har vært frivillig før, og at mange har innvandringsbakgrunn. Johnsen mener at terskelen inn i frivilligheten bør være lav.

– Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke verktøy slik som frivillig.no så vi når ut bredere når vi rekrutterer.

Ulike hoder tenker ulikt

Redd Barna har i flere år rekruttert bredt og åpent, og heier på mangfold i organisasjonen av mange grunner.

– ­Med mangfold blant frivillige vil det også være lettere å skape mangfoldige aktiviteter, lettere å nå mangfoldige målgrupper. Flere ulike hoder tenker og handler ulikt, utfordrer på ulike måter, ser ting med ulikt syn, imøtekommer mennesker, oppgaver og problemstillinger ulikt, og rommer enormt potensial for kreativitet, større nettverk, bredere rammer og nytenkning på tvers av alle mulige rammer, sier Vigdis Holm, regionleder Øst i Redd Barna.