– Omskjæring av gutter er en bestialsk tradisjon

Vanlig: Omskjæring av guttebarn skjer som regel de første dagene etter fødselen og er vanlig både blant jøder og muslimer. Kjendis-psykolog Kristin Spitznogle mener praksisen har mange risikofaktorer
Foto: Flickr
Det mener psykolog og sexolog Kristin Spitznogle, som kaller inngrepet "et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter".
0Shares

I en kronikk i VG går den kjente psykologen hardt ut mot praksisen og mener det er galt at omskjæring av gutter skal være lov i Norge.

– Postulatet om religionsfrihet er en ren selvmotsigelse. Dette irreversible inngrepet tjener kun foreldrenes projeksjon av egne behov og interesser da man permanent merker barnet til en religion ethvert individ med sin selvbestemmelsesrett skal kunne vokse opp til å velge bort om ønskelig. I dag ville vi aldri godkjenne at en religiøs gruppe innførte fjerning av friske organer som ledd i religiøs merking. Å opprettholde et skadelig ritual og legitimere det med tradisjonsalibier går mot alt hva vårt opplyste samfunn er bygget på, skriver hun.

Størstedelen av kronikken dreier seg imidlertid om de medisinske og seksuelle problemene psykologen mener omskjæring skaper for mange gutter og menn.

Fakta:

I jødedommen er omskjæring av gutter et religiøst påbud, mens det i islam er ulike syn, noen lovskoler betegner det som anbefalt, mens andre sier det er obligatorisk. Den katolske kirken gikk på sin side ut mot omskjæring av gutter allerede i 1442, men omskjæring praktiseres av en del kirker i Afrika.

Omskjæring av gutter er særlig vanlig i muslimske land, men forekommer også hyppig i USA.

De medisinske, seksuelle og psykologiske virkningene av inngrepet er omstridt – også i Norge. Den amerikanske pediatriforeningen (AAP) har tidligere uttalt at fordelene ved omskjæring av gutter ikke er klare nok til at inngrepet kan anbefales på generelt grunnlag. Den Britiske legeforeningen uttalte i 2006 at inngrepet har medisinske og psykologiske risikofaktorer. 

Det foregikk tidligere i år en offentlig debatt om omskjæring bør bli en del av det offentlige helsetilbudet i Norge. Argumentet for var at omskjæring av guttebarn i dag ofte utføres av ukvalifiserte personer.