Amnesty: Norge bør ta imot 5000 kvoteflyktninger i året

homeless, child
Noen få land bærer et enormt ansvar ved å være de som tar imot majoriteten av alle mennesker på flukt, mener Amnesty.
Foto: Pixaby
Erna Solbergs nye regjering har nå mulighet til å føre en mer human og solidarisk politikk overfor mennesker på flukt, mener Amnestys som legger fram tre konkrete forslag.
0Shares

Vårt første forslag er å relokalisere asylsøkere strandet i Hellas, skriver politikk og samfunnssjef i Amnesty International Norge, Tale Hungnes i et innlegg i Vårt Land.

“Overbefolkningen  på de greske øyene  har nådd de verste nivåene siden 2016.  Lesvos og Samos  huser nå opp til  seks og ti ganger deres respektive kapasitet.  Med de siste årenes svært få asylankomster til Norge har vi kapasitet til å bidra mer enn vi gjør og bør følge oppfordringen om å vise mer solidaritet. Amnesty mener at Norge bør forplikte seg til årlig å relokalisere 2000 av de strandede asylsøkerne i Hellas frem til det greske asylsystemet er i tråd med internasjonale standarder og asylsøkernes rettigheter blir ivaretatt på en forsvarlig måte,” skriver hun.

” Andre forslag går ut på ta tilbake rimelighetsvilkåret. Rimelighetsvilkåret slik det fungerte før 2016, førte til at et stort flertall av mindreårige asylsøkere ikke ble henvist til internflukt i hjemlandet, men fikk opphold i Norge. Internflukt ble den gang sett på som «urimelig». Etter at vilkåret ble fjernet våren 2016, blir for eksempel en større andel enslige mindreårige asylsøkere returnert til Afghanistan etter fylte 18 år,” skriver Hungnes.

“Vårt siste forslag er at Norge tar imot 5000 kvoteflyktninger hvert år. Antallet mennesker på flukt i verden har økt til flere enn 70 millioner, hvorav rundt halvparten er barn. Masseflukt fra angrep på sivile i Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo og Myanmar, kommer i tillegg til krigen i Syria og konfliktene i Afghanistan og Irak. Grensene til og gjennom Europa er stengt. En kontroversiell avtale mellom EU og Tyrkia har så godt som stanset flyktningers mulighet til å ta seg fra Tyrkia til Hellas, og EU forsøker å få på plass like problematiske avtaler med Libya og andre land i Nord-Afrika,” skriver hun videre.