Vil ha minoritetstillitsvalgte i hele Norge

Fagforbundets tillitsvalgte på seminar. Nå skal flere av disse ha flerkulturell bakgrunn, ifølge forbundets nye nasjonale strategiplan.
Foto: flickr.com
Fagforbundet vil gjøre alvor ut av målsetningen om minoritetsrepresentanter med minoritetsbakgrunn i alle landets fylker.
0Shares
I november i fjor vedtok forbundstyret å opprette et landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. En egen arbeidsgruppe ble nylig valgt til å koordinere nettverket.
Arbeidsgruppen ble valgt da nettverket nylig var samlet på Fagforbundets hovedkvarter i Oslo. Forbundstyrets vedtak i fjor spesifiserte valg av en gruppe til å koordinere arbeidet. Samlingen var den andre for nettverket som skal bestå av én representant fra hvert fylke utpekt av fylkeskretsen.
– Saken ble vedtatt bare for noen måneder siden, men allerede har vi 12 fylker med. De andre fylkene er i gang med å finne representanter. Alle fylkene bør være representert, sier nestleder i Fagforbundet Vestfold, Eddie Whyte, til fagforbundet.no.
Nødt til å vise handlekraft
Blant sakene som ble drøftet var en egen flerkulturell handlingsplan, alliansebygging med innvandrerorganisasjoner, skolering for tillitsvalgte og tipshefter for fagforeninger og fylkeskretser om hvordan de kan jobbe målrettet med å verve flere nye medlemmer og rekruttere flere tillitsvalgte.
– Mine forventinger fra nettverket er at vi iverksetter forbundstyrets vedtak om mangfold og inkludering i Fagforbundet. Vi skal utarbeide en handlingsplan og ikke minst sørge for oppfølging, sier Buskerud-medlem Irina Greni til fagforbundet.no.