Koster flesk å fjerne kontantstøtten

Barna hadde rytmer og svinget seg ilag med musikken.
Foto: Ola Gjethammer
Å fjerne kontantstøtten kan koste samfunnet 4,8 milliarder kroner i året, viser beregninger fra Inkluderingsutvalget. Likevel vil utvalget ha støtten bort.
0Shares
En rekke offentlig oppnevnte utvalg har foreslått å fjerne kontantstøtten. Også Inkluderingsutvalget ønsker å fjerne støtten fordi den antas å ha en negativ effekt på integrering, skriver Aftenposten.
Selv om kontantstøtten er en pengeoverføring til barnefamilier som ikke benytter seg av barnehage, blir fjerning en utgift for staten fordi offentlige utgifter til en barnehageplass er mye høyere enn kontantstøtten, heter det i rapporten som utvalget legger frem i dag.

Flere barn i skole og barnehage

Samtidig understreker utvalget nytteeffekten av at flere minoritetsbarn kommer i barnehage, blant annet bedre språkferdigheter før skolestart, redusert sannsynlighet for å droppe ut av videregående skole, økt sannsynlighet for å gjennomføre skolen på normert tid, økt sannsynlighet for at flere kan ta høyere utdannelse og redusert sannsynlighet for arbeidsledighet.
– Mye av dette vil spare samfunnet for utgifter på sikt, mener utvalget.