Verste hungersnød på ti år

0Shares

Ca 12. mill mennesker ha behov for assistanse frem til mars 2003. Situasjonen rammer barn hardt:
– Barna er sultne, og helsesentrene opplever stadig flere underernærte barn.

– Fraværet i skolene blant elever og lærere øker fort.

– Familieinntektene rammes og barna tvinges til å arbeide.

– Årsakene til matkrisen i det sørlige Afrika er mange og komplekse, men situasjonen skyldes hovedsakelig uregelmessig nedbør, økonomisk krise og forringelsen av strategiske kornreserver. I tillegg kommer også høy forekomst av hiv/aids i mesteparten av området, og et kolera-utbrudd i Malawi nylig. Mange bønder har høstet ”nærmest ingenting” på grunn av lite regn eller flom, og noen steder ble avlingene ødelagt av elefanter og flodhester, sier Kerren Hedlund i FNs matvareprogram ifølge Redd Barna.

– Noen av bøndene høstet ikke inn noe fordi de brukte tiden til å lete etter mat i stedet for å arbeide på gården, sier hun.