Vil forby import av halal- og kosherkjøtt som er slaktet uten bedøvelse

I 2019 ble det importert 29 990 kilo halalkjøtt og 5000 kilo kosherkjøtt, fra dyr som ikke ble bedøvd før de ble slaktet. (Illustrasjonsfoto)
Hvert år importeres om lag 36.000 kilo halal- og kosherslaktet kjøtt. Det vil Senterpartiets Ungdom ha en slutt på.

Halal, og kosherlslaktede dyr drepes ved at slakteren skjærer over halspulsåren deres og lar dem sprellende blø i hjel. I Norge er dette ulovlig. Dersom dyret bedøves først er det likevel lov.

Derimot er det lovlig å importere halalslaktet kjøtt fra land der dyrene er halal- og kosherslaktet uten bedøvelse. I Norge kan en slik slakting kvalifisere til fengselsstraff, skriver Bergensavisen.

Etter at bedøvelsen er sikret, velsigner en troende muslim eller jøde dyret før de skjærer over halspulsåren.

– Det er fælt å slakte dyr på denne måten uten bedøvelse, sier leder i Senterungdommen i Hordaland, Chase Alexander Jordal til Bergensavisen.

Veterinær Elisiv Tolo uttaler i Bondebladet at utfra et dyrevelferdsperspektiv er det helt uakseptabelt å slakte på denne måten, uten bedøvelse.

– Det er for dyret som det ville vært for deg, om noen hadde skåret over strupen på deg. Det er det som skjer, dyret snittes fra øre til øre. Dyrene kan oppleve intens frykt og unødig lidelse, inkludert drukningsfornemmelser ved innpusting av blod og vom-innhold, sier hun.

I 2019 ble det importert 29 990 kilo halalkjøtt og 5000 kilo kosherkjøtt, fra dyr som ikke ble bedøvd før de ble slaktet. Det er organiserte trossamfunn som kan importere denne for dem velsignede føden, men Jordal vil ha et forbud mot det.

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge, sier at det generelt er slik at norske selskaper som importerer varer bør sørge for at landene og selskapene de importerer fra har gode rutiner.

Hvorfor importeres det halal- og kosherkjøtt når det produseres også her?

– Det handler vel først og fremst om at vi er en del av et fritt marked, av hensyn til forbrukerne. Dersom en sa at «nå skal vi bare kjøpe biler produsert i Norge», ville forbrukerens handlingsrom blitt ganske lite, svarer Ahmed.