Undersøker hvordan terror påvirker samfunnet

Hvordan påvirkes vi egentlig av terrorhandlinge? Hva er de politiske konsekvensene? Dette er spørsmålene som forskerne i NORCE vil ta for seg i nytt prosjekt. Foto tatt under terrorangrepet i Oslo 22.07.
Foto: Claudio Castello
Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene?
0Shares

Høy grad av tillit og konsensus har preget de nordiske demokratiene i årtier. Nå skal forskere ved NORCE, Norwegian Research Centre, undersøke om stabilitet, ro og forutsigbarhet påvirkes av terrortrusselen.

– Vi er interessere i konsekvensene av at folk blir redde og sinte. For å oppsummere kjernen i vårt forskningsprosjekt enkelt: vi vil avdekke hvordan terror påvirker folk, og hvordan terror påvirker politikken, sier forskningsleder Dag Arne Christensen i NORCE, til norceresearch.no.

Skal ha “medborgerpanel”

Prosjektet NORCE leder er unikt, fordi det blant annet omfatter et samarbeid om data fra medborgerpanelene i både Norge, Sverige og på Island. Universitetet i Reykjavik og Gøteborgs Universitet er partnere i prosjektet, i tillegg til Universitetet i Bergen.

– Gjennom medborgerpanelene vil vi få gode data på folks holdninger til virkemidler i antiterror-politikken, som for eksempel overvåkningsmetoder. Vi kan følge de samme personene over tid, og se om holdninger og meninger endrer seg, sier Arnesen til norceresearch.no.

Et annet viktig spørsmål å belyse, er om terrortrusselen vil føre til en mer polariserende politisk debatt.

– Det er ikke usannsynlig med mer polarisering i politikken. Ta Listhaug-saken som eksempel. Den handlet egentlig om hvem som skulle ha myndighet til å frata norske borgere statsborgerskapet, for å forhindre terror. Måten hun la det fram på med sitt Facebook-innlegg der hun angrep Arbeiderpartiet, er uvanlig i norsk politikk. Dette er en form for polarisering av diskusjonen vi ikke har sett noe særlig til før, sier Christensen til norceresearch.no.

.