Åtte av ti besto statsborger-prøven

Alle utlendinger i alderen 18 til 67 år må bestå prøven for å få norsk statsborgerskap.
Foto: Scanstockphoto
Resultatene for hele landet viser at 81 prosent av kandidatene besto statsborgerprøven i 2019.
327Shares

I løpet av fjoråret var det i alt 6.244 personer som tok prøven. Noen av dem har tatt prøven flere ganger, og det er variasjoner i resultatene mellom fylkene og kommunene.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over godt, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge , som utvikler prøvene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prøven består av 32 oppgaver som må besvares på en time. Kandidatene kan også få spørsmålene opplest. For å bestå må man svare riktig på 24 spørsmål.

Alle utlendinger i alderen 18 til 67 år må bestå prøven for å få norsk statsborgerskap.