Asylsøkeren Sara (61) var på vei til å bli sendt ut av landet

Justisminister Monica Mæland (H) har nå bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sara (61) fra Etiopia sitter internert på Trandum og er redd for å bli sendt ut av landet. Nå gir justisminister Monica Mæland (H) henne og andre eldre asylsøkere en utsettelse.
49Shares

Sara (61) fra Etiopia bodd 18 år i Norge uten oppholdstillatelse eller papirer. Hun har vært en såkalt ureturnerbar asylsøker, på grunn av situasjonen i Etiopia.

Justisminister Monica Mæland (H) har nå bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre. Justisdepartementets forslag til endringer i utlendingsforskriften ble sendt på høring mandag kveld.

Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge nå kan få oppholdstillatelse.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier Mæland til NTB.

I Granavolden-plattformen ble de borgerlige partiene enige om å utarbeide et engangsamnesti for eldre ureturnerbare asylsøkere. Før jul sendte regjeringen et forslag ut på høring, som sa at ureturnerbare asylsøkere, som har samlet alder og oppholdstid i Norge på minst 65 år kan få opphold i Norge. Oppholdstiden må være minst 16 år. Sara havner godt innenfor definisjonen som er lovet amnesti og opphold i Norge.