– Folk på attføring venter for lenge på tiltak

Det er et stort udekket behov for tiltaksplasser i Norge. Nav-direktør slår nå alarm om situasjonen og mener mange som vil jobbe, kan bli presset over på uføretrygd
Foto: Flickr
Assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngve Åsholt mener regjeringen må lage en opptrappingsplan for å hindre unødvendig uføretrygdede. Mange som vil jobbe, venter altfor lenge på tiltak, mener han. 
0Shares

Hvert år øker mengden mennesker som trenger hjelp til å komme i jobb. Men antallet tiltaksplasser har nesten stått på stedet hvil de siste fem årene, skriver Dagsavisen.

– Med Nav-reformen økte ambisjonsnivået om å få flere i arbeid. For å lykkes trenger vi en bredere satsing på tiltak, og vi trenger forutsigbarhet. Jeg ønsker meg en flerårig opptrappingsplan, lik psykiatrisatsingen, som forplikter økonomisk, sier Nav-direktør Yngve Åsholt ifølge Dagsavisen.

Mangler plasser
Det er et stort underskudd på tiltaksplasser: Ved utgangen av april deltok 61.200 personer i arbeidsrettede tiltak. Det er imidlertid dobbelt så mange som kan ha behov for det, ifølge anslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

At det er for lavt nivå på tiltaksplasser, er en bekymring også Attføringsbedriftene i NHO har hatt i lang tid. De er glade for at Nav nå også selv krever et kraftig tiltaksløft. Direktør Jon-Martin Leikvoll i NHO Services attføringsbedrifter er skuffet over de rødgrønne.

God intensjon, dårlig gjennomføring
– Det er et spørsmål om levering. De rødgrønne har lagt opp til et veldig godt system der flere skulle få muligheten til å komme tilbake i arbeidslivet, blant annet gjennom arbeidsevnevurderinger. Men de har ikke fulgt det opp! De har levert på lav arbeidsledighet og levert på at folk får en skikkelig uføretrygd. Men de har ikke greid å hindre at folk blir unødvendig uføretrygdede, sier Leikvoll.