Pakistansk kvinneaktivist kommer til Norge

Gulalai Ismail vokste opp med en far som selv var aktivist. Nå sprer hun budskapet om rettigheter og selvbevissthet til jenter i Pakistan. I august kommer hun til Norge
Foto: awaregirls.webs.com
Gulalai Ismail (24) er kvinne- og fredsaktivist i Pakistan. I august kommer hun til i Oslo for å tale ved Den humanistiske verdenskongressen.
0Shares

Gulalai Ismail har arbeidet for kvinners rettigheter i Pakistan siden hun var 16, da hun tok initiativ til å starte organisasjonen Aware Girls (Bevisste jenter).

Ismail studerer bioteknologi i storbyen Peshawar. Ved siden av studiene bruker hun mye tid på rettighetsarbeid og aktivisme. I det nordvestlige Pakistan mot grensen til Afghanistan er situasjonen preget av «talibanisering» og sterk grad av undertrykking og vold mot kvinner.

Fordommer videreføres
Selv vokste hun opp med en far som var menneskerettighetsaktivist, og forholdene i hennes familie var veldig annerledes enn for jenter ellers, særlig på landsbygda. Hun ble provosert over samfunnets diskriminering på bakgrunn av kjønn.

– Det virkelig triste er at jenter har internalisert denne diskrimineringen og volden. Den patriarkalske kulturen undertrykker kvinner i religionens, normenes og kulturens navn. Kvinner står overfor diskriminering og vold i sitt dagligliv, og det ses som normalt. Kvinners frihet er ansett som noe negativt, og kvinner som har bevegelsesfrihet og er relativt selvstendige, anses som «vestliggjorte», sier hun til Fri Tanke.

Kan ikke sitte å se på: Kvinners rettigheter er for viktig til ikke å gjøre noe, mener Gulalai Ismail.
Foto : awaregirls.webs.com

Kurs og bevisstgjøring
Aware Girls kurser unge kvinner og jenter, for eksempel gjennom ti dager med lederskapstrening der de får utforske sine lederskapsevner, får økt selvtillit og større muligheter til å påvirke eget liv. Aware Girls har også engasjert seg i kampen mot den økende «talibaniseringen» i det nordlige Pakistan, hvor selvmordsbombinger nå hører til regelen heller enn unntaket. Medlemmene i nettverket blir trenet i fredsbygging, konfliktløsning og konfliktanalyse; om konfliktdynamikk i Pakistan, forhandling, megling, lederskapstrening, toleranse, pluralisme og ikke-vold.