Danmark vedtok omstridt lov om utvisning

IMDi har oversatt og tolket de nye reglene fra Regjeringen om innreise og karantenehotell. (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Utlendinger som har brutt loven, skal ut. Det har det danske Folketinget bestemt. Kun i tilfeller der det er hevet over tvil at en utvisning er i strid med internasjonale konvensjoner, skal lovbrytere få bli.

I fremtiden vil kriminelle utlendinger utvises etter fengselsstraff. Utvisning blir nå regelen i Danmark, i motsetning til tidligere, da utvisning bare var en av flere muligheter.

Kun hvis det “med sikkerhet” kan slås fast at en utvisning er i strid med internasjonale forpliktelser og konvensjoner skal det idømmes betinget utvisning.

Dansk Røde Kors, Redd Barna, Dansk Flyktninghjelp og UNHCR (FNs høykommisær for flyktninger) har tidligere advart Danmark mot denne typen lovgivning, men Folketinget vedtok loven på fredag med 97 mot 7 stemmer.
 
Risikerer å tape

Tidligere har direktøren for Institutt for Menneskerettigheter i Danmar, Jonas Christoffersen, gitt uttrykk for at Danmark risikerer å tape saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen med den nye loven:

– Jo flere saker hvor man beveger seg på kanten, jo større sannsynlighet er der for at man kommer til å tråkke utenfor, sier han ifølge Jyllands-Posten.