Ingen bolig for doktorgradsstudenter

For PhD-studenter ved NTNU i Trondheim er det ingen annen løsning enn å måtte ut i det private leiemarkedet, siden vanlige studenter prioriteres til studentboliger. PhD-studentene har ofte utenlandsk bakgrunn og utsettes for boligdiskriminering. Nå får NTNU kritikk for ikke å gjøre nok for denne gruppen.
Utenlandske forskere sliter med å få bolig under studietiden i Trondheim.
– Erfaring og forskning har vist at utenlandske doktorgradsstudenter sliter med å skaffe seg bolig i Trondheim, og at NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet) har godt kjennskap til fenomenet, ifølge førsteamanuensis ved institutt for byforming og planlegging ved universitetet, Hans Skotte, skriver adressa.no.

Vanlige studenter ved NTNU får hjelp til bolig, men PhD-studentene regnes som ansatte ved universitetet og må ordne bolig selv. Mange av disse studentene har utenlandsk eller minoritetsbakgrunn, noe som viser seg å være et problem på boligmarkedet i Trondheim.

Skotte synes det er på tide at NTNU tar på seg ansvaret for at også PhD-studenter får bolig, og dermed kan fullføre studietiden ved universitetet.
– Noen forskningsstudenter bruker måneder av sin studietid bare på å finne seg bolig. Dette har store institusjonelle konsekvenser, og det er beklagelig at NTNU ikke tar dette innover seg, sier han til adressa.no.
Passiv holdning

– For å stige på rangeringslisten over internasjonale universitet, bestemte man seg i Norge for å gjøre om PhD-studentenes status fra «student» til «ansatt». Med det fikk vi plutselig et langt høyere antall ansatte forskere ved våre universitet, og vi steg på listene. Samtidig fratok dette gruppen med studentforskere muligheten til fortsatt å bo på studentbyen, sier Skotte til adressa.no.

Førsteamanuensisen tror at universitetets passive holdning til forskjellbehandlingen i boligmarkedet gjør at byen og læremiljøet mister gevinsten av å ha utenlandske PhD-studenter.
– NTNU må ha ansvaret for at de faktisk får forske og ikke bare springe rundt på visning.
Prioriteringer

Universitetet fremhever på sin side at så lenge det er mangel på studentboliger i Trondheim, så må bachelor- og mastergradsstudentene prioriteres.
– PhD-studentene ved NTNU er i en mellomkategori, hvor de er lønnet som vitenskapelig ansatte, og har en midlertidig kontrakt. Vi kan ikke behandle de på samme måte som vanlige studenter, sier prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad til adressa.no.
Hun hevder den pressede boligsituasjonen i Trondheim tvinger dem til å gjøre prioriteringer, og understreker at PhD-studentene er i en økonomisk situasjon på lik linje med andre arbeidstakere, både norske og utenlandske.