Håper på homovennlig fatwa

Gir den truede homoaktivisten full støtte: Sara Mats Azmeh Rasmussen.
I månedskiftet juni/juli reiser Sara Mats Azmeh Rasmussen til Dublin hvor Det europeiske fatwarådet holder sitt årlige møte. Azmeh Rasmussen skal sitte utenfor møtelokalene med en plakat med budskap om frihet og rettferdighet for homofile og transpersoner, skriver fritanke.no. 
Hovedspørsmålet i brevet er om det er mulig for en muslim å protestere mot dødsstraff for homofili, slik den for eksempel praktiseres i Iran. 

– Provokasjon er helt fjernt fra min intensjon og mål. Jeg kommer til Dublin som en representant for mange homofile og lesbiske som selv ikke kan være tilstede og fremme sin sak fordi de føler seg utrygge. Folk håper på en fatwa som garanterer dem et trygt og verdig liv under vingene av en barmhjertig religion som oppfordrer til velgjerninger mennesker imellom, skriver Azmeh Rasmussen i brevet.

Vil samarbeide
Hun mener det er viktig å jobbe med de religiøse lederne, fordi de har stor makt over de moralske vurderingene og holdningene til den jevne muslim. 

– Spørsmål om hvorvidt homofil kjærlighet og praksis er syndig eller ikke, faller utenfor min interesse. Sekulære humanister er forpliktet til å jobbe mot alvorlige brudd på menneskerettighetene, poengterer hun overfor fritanke.no.