Krever ny trygderegel for utlendinger

Innvandrere som jobber innenfor tunge og belastende yrker som anlegg og renhold får sine sosiale rettigheter krenket, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund.
Foto: flickr.com
Norge og Island må endre sine lover om utbetaling av arbeidsledighetstrygd til utenlandske arbeidere, krever den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA).
0Shares
Utlendinger som kun har jobbet her kort tid kan ikke nektes arbeidsløshetstrygd, er en av konklusjonene i begrunnede uttaleleser EFTAs overvåkingsorgan EFTA Surveillance Agency har sendt til Norge og Island.
Dermed griper ESA inn i diskusjonen om faren for trygdemisbruk i Norge fra utlendinger, opp mot viktige sosiale rettigheter.
Tidsperiode spille ringen rolle
ESA mener utenlandske arbeidstakere skal følge de nasjonale arbeidsregler. Men da skal den perioden arbeidstakeren har oppbygget seg rettigheter fra forrige land, regnes med, sier informasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i ESA til ABC Nyheter.
– Saken er at vedkommende mister retten til arbeidsløshetstrygden i sitt forrige land, idet han eller hun tar seg jobb i Norge, legger han til.
Brudd på EØS-avtalen
Ifølge en melding fra ESA klargjør EØS-avtalen at man ikke kan sette krav til hvor lenge en person har hatt arbeid for å regne med de oppsparte rettighetene personen har med seg fra andre EØS-land. Likevel krever norsk lov at en utenlandsk arbeider må ha jobbet fulltid i åtte av de siste tolv ukene før han eller hun blir arbeidsledig, for at EØS-rettighetene skal regnes med. 
– Konsekvensen av reglene vil være at en utlending som blir arbeidsledig mot sin vilje i løpet av denne perioden, ikke vil kunne motta noen arbeidsledighetstrygd fra noen EØS-stat, heter det i pressemeldingen utgitt i dag fra EFTA Surveillance Agency.