Motstanden mot innvandring øker

Uglesett: For mange innvandrermenn, særlig muslimske, er statustap og det å stadig bli båssatt på en negativ måte en stor belastning.
Foto: Flickr
Halvparten av de spurte sier de ikke vil ha flere innvandrere til Norge. Det kommer fram i Integreringsbarometeret 2010.

Det er TNS Gallup som har gjennomført undersøkelsen om nordmenns holdninger til og erfaringer med innvandring på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Undersøkelsen viser tydelig at folks skepsis til innvandring og til integreringspolitikken øker. Av 1380 personer svarte hele 53,7 prosent at de ikke ønsker flere innvandrere i Norge. I 2005, da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennomførte undersøkelsen for første gang, var tallet 45,8 prosent. 48,7 prosent mener at integreringen går ganske eller meget dårlig – en økning på 12 prosentpoeng siden 2005, skriver Aftenposten.

Også noe positivt
Men barometeret er langt fra bare negativt. Nordmenn flest har toleranse og aksept for innvandreres verdier og tradisjoner, og en klar oppfatning av at innvandrere skal ha samme rettigheter som den øvrige befolkningen.

Andelen som mener innvandrere kan passe inn i det norske samfunnet uten å gi avkall på sine tradisjoner, har gått noe ned fra forrige måling, men holder seg på et høyt nivå (73 prosent).

I Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener man dessuten at undersøkelsen fra IMDi ikke forteller hele historien.

– Det er viktig å ta folks oppfatninger på alvor, men det er også viktig å fremheve at all dokumentasjon, forskning og statistikk viser at integreringen går fremover, sier politisk rådgiver Line Gaare Paulsen til Dagbladet.