Nidaros-bispen støtter Stiklestad-plan

Positiv: Biskop i Nidaros støtter forslaget om et multireligiøst senter for forsoning og dialog på Stiklestad
Foto: Wikimedia Commons
Nylig foreslo Gunnar Stålsett opprettelsen av et multireligiøst senter på Stiklestad. Planen ble slaktet av Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Men nå sier biskopen i Nidaros, Tor Singsaas (bildet), at han støtter planen.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett foreslo forrige helg å opprette et multireligiøst senter som et ledd i arbeidet med religiøs dialog og forsoning. Senteret ville han plassere på Stiklestad i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.

Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristen-konservative avisen Dagen, gikk hardt ut både mot Stiklestad som arena og generelt mot en dialog mellom religionene.

Liten tro på religionsdialog

Stiklestad er et sterkt symbol i norsk historie, koblet spesielt til den kristne tro. Gunnar Stålsett synes å være mer opptatt av andre religioner enn av den kristne tros særstilling i Norge. La de interreligiøse dialogene foregå i moskeer i Oslo, og la Stiklestad være, sier Selbekk, som ifølge Dagen forteller han har liten tro på dialog mellom religioner.

Religionene er forskjellige, og det bør de være, sier han til Trønder-Avisa.

– Sterkt uenig
Biskopen i Nidaros, Tor Singsaas, er imidlertid positiv til forslaget.

Jeg er sterkt uenig i at kristne og muhammedanere ikke skal samtale. Det er helt nødvendig for å kunne forstå og respektere hverandre. For å ha en dialog om tro og verdier må vi være trygge på vårt eget. Jeg må være bevisst på dette også – å klargjøre min kirkes tro, slik at de andre vet hvor de har meg og oss. Men da forventer jeg og at de andre gjør det samme for sin del. Dette er grunnleggende for trygge gode samtaler om felles verdier i et samfunn hvor vi skal leve sammen i fred og gjensidig respekt, sier biskop Singsaas ifølge Dagen.

Slaget ved Stiklestad i år 1030 regnes ofte som hendelsen som markerer at kristendommen ble innført i Norge. Kong Olav Haraldsson falt i slaget, og året etter ble han erklært som helgen.