Ny rapport:

Rehabiliteringstilbudet til torturofre i Norge er for dårlig

Norge yter for dårlig hjelp til torturrammede, ifølge ny rapport.
Foto: Derek Mindler
Titusenvis av mennesker i Norge kan ha opplevd tortur. De må få et bedre helsetilbud, mener Røde Kors.
0Shares

En ny rapport fra Røde Kors viser at hjelpetilbudet torturutsatte får i Norge, er for dårlig melder rodekors.no.

Rapporten «Torturert og glemt? Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge» er basert på mer enn 60 dybdeintervjuer med eksperter og fagpersoner på ulike felt i helse-Norge og ansatte ved ulike rehabiliteringssentre internasjonalt. Rapporten gir også en juridisk analyse av relevant lovverk rundt torturrehabilitering.

Fanges i liten grad opp

Anslagsvis bor det mellom 10.0000 og 35.000 personer i Norge som har blitt utsatt for tortur før de kom til landet. Norge er forpliktet til å gi rehabilitering til torturutsatte, men i dag finnes det ikke noe systematisk rehabiliteringstilbud til denne gruppen.

– Tortur kan beskrives som ondskap utover det du kan forestille deg er mulig. Det er noe av det verste et menneske kan oppleve. Mennesker som har blitt utsatt for tortur er en spesielt sårbar gruppe som vi ser at helsevesenet i liten grad fanger opp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors, i en pressemelding.

Kompetansemangel

Røde Kors mener myndighetene ikke sørger for at det er tilstrekkelig kompetanse i hjelpeapparatet for å møte torturofre på en god nok måte der de er.

De som har blitt utsatt for tortur har ofte utfordringer med å snakke om opplevelsene, og kommer dermed gjerne ikke med krav på egne vegne. I dag er det vilkårlig om personer som har opplevd tortur får den hjelpen de trenger.

– Tilbudet torturutsatte i Norge får er fragmentert og personavhengig. Det er i sterk kontrast til både Sverige, Danmark og Storbritannia, som i flere tiår har tilbudt rehabiliteringsløp spesielt tilpasset torturerte, sier Apeland.

Klikk her for å lese rapporten