UDI frykter svekket respekt for loven

Bekymret: UDI-direktør vil gjerne legge om praksis slik at færre foreldre til barn som bor i Norge blir utvist. Men hun savner alternative sanksjonsformer
Den siste tiden har to dommer, en i høyesterett og en i Den europeiske menneskerettsdomstolen, fått UDI til å vurdere ny praksis i utvisningssaker der barn er berørt. Men oppmyking kan føre til problemer, mener UDI-direktøren.
0Shares

I et brev til Justisdepartementet foreslo UDI selv å gjøre umiddelbare endringer i myndighetenes utvisningspraksis. Dersom et utvisningsvedtak fattes, og det er barn involvert, vil det legges stor vekt på barnas følelsesmessige tilknytning til forelderen som blir utvist. Til nå har det blitt vurdert som tilstrekkelig at den gjenværende forelderen kan ivareta barnets omsorgsbehov. Det skriver Dagbladet.

Høyesterett slo i en dom for ikke lenge siden fast at hensynet til barn skal veie tyngre enn alvorlighetsgraden av et lovbrudd ved utvisningssaker.

UDI-direktør Ida Børresen mener det må legges større vekt på små barns sårbarhet i slike saker.

– Tidligere har vi sett på barnas totale omsorgssituasjon, men vi har ikke spesifikt vurdert hva atskillelsen fra forelderen i seg selv vil bety for barnet. Begge disse dommene tilsier at vi i større grad må legge vekt på det, sier Børresen til Aftenposten.

Mister respekt for loven?

Børresen har ikke tall på hvor mange som vil kunne berøres av den nye praksisen.

– I 2010 fattet vi litt over 2000 utvisningsvedtak etter brudd på utlendingsloven. Jeg vil anta at barn er berørt i ganske mange av disse sakene. Potensielt kan den nye praksisen berøre mange saker, sier Børresen.

Endringen av praksisen representerer et tveegget sverd for UDI. En slik endring vil slå positivt ut for barna som berøres i utvisningssaker, men UDI frykter at endringene kan føre til mindre respekt for utlendingsloven.

– Derfor henviser vi igjen til det vi har bedt om tidligere i år: alternative sanksjoner for brudd på loven. Det er et savn at vi ikke har alternativer til utvisning, spesielt i slike saker, mener Børresen.