Godtar terrorlover

0Shares
–  Vi ble generelt overrasket over hvor høy toleransen var for å ta i bruk antiterrortiltak. At så mange vil godta forvaring uten dom synes jeg er svært overraskende, sier professor Per Lægreid til bt.no. 
Lægreid har gjennomført studien sammen med professorkollega Anne Lise Fimreite og forsker Lise H. Rykkja ved Institutt for offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap.

Åpner for telefonavlytting
Studien baseres på undersøkelser utført av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) i 2006, med sikte på terroraksjonene i London 2005 og Madrid 2004. Lærgreid forteller bt.no at dette på den tiden var fjernt for Norge og at resultatet da sikkert ville vært annerledes dersom det ble utført i dag. 
Grafikken viser at fire av fem (over 80 prosent) mener at myndighetene absolutt eller sannsynligvis bør kunne telefonavlytte, mens 54 prosent støtter retten til vilkårlig ransakelse av folk på gaten. Og annenhver nordmann er altså villig til å bruke fengsel uten dom på ubestemt tid for å beskytte seg mot terror.

Nordmenn tillitsfulle til myndighetene

Folk vil kunne akseptere slike inngrep på grunn et velfungerende demokrati, mener Lægreid.
– Når folk er villig til å godta sterke inngrep i personvernet, kan det nettopp skyldes at grunnholdningen her er helt annerledes enn for eksempel i USA. I Norge har folk stor tillit til at myndighetene gjennomfører tiltak i samsvar med folkeviljen. Trolig er denne tilliten styrket ved måten statsministeren og regjeringen har opptrådt de sist dagene, sier Lærgreid til bt.no