Polsk innvandring øker fortsatt

Heller "polsk" enn "muslimsk" overtakelse i Norge, ifølge ferske SSB-tall: befolkningen vil øke med to millioner i de neste 50 årene. Flesteparten av nykommerne vil være katolikker fra Polen.
Foto: Michael Lubieniecki
2.900 polske statsborgere innvandret til Norge i løpet av andre kvartal, mens 460 utvandret.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at dette ga en høy nettoinnvandring på 2.400, noe som er 800 høyere enn året før.

De andre gruppene av utenlandske statsborgere med størst nettoinnvandring i andrekvartal var litauere, eritreere og latviere, henholdsvis 1 700, 400 og 400.

Flytteoverskudd i Oslo

Størst flytteoverskud fra utlandet hadde Oslo og Akershus i andrekvartal med henholdsvis 1.350 og 1.200 flere innvandrere enn utvandrere.

Sett i forhold til folketallet var det Møre og Romsdal som hadde størst overskudd med 660 flere innvandringer enn utvandringer. Samtlige fylkene hadde flytteoverskudd fra utlandet, ifølge SSB-tallene.