– Uredelig påstand fra Trellevik om asylretten

Asylinstituttet har ikke brutt sammen, sier NOAS-leder Ann-Magrit Austenå.
Foto: Arkiv
NOAS-leder Ann-Magrit Austenå reagerer sterkt på utspill fra Høyres innvandringstalsperson om asylretten

– Asylretten har kollapset, uttalte Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, til Klassekampen.

Trellevik tar til ordet for at Norge skal nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra flyktninger som har vært innom Tyrkia. Han mener også at asylreglene må skrives om for å hindre at store mengder flyktninger forsøker å reise til Norge.

– Asylinstituttet har brutt sammen. Det er 70 millioner mennesker på flukt i verden. Det så man aldri for seg da man laget flyktningkonvensjonen i 1951, sier Trellevik til Klassekampen.

Urimelig og uredelig

Ann-Magrit Austenå, leder for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) reagerer kraftig:

– Vi i NOAS tenker dette forslaget er urimelig. Først og fremst fordi det store flertallet er internflyktninger i sitt eget land, og vil forbli der. Av alle millioner som er på flukt i verden er det et lite antall som ønsker seg videre til Europa. Her snakker vi om folk i en situasjon hvor de ikke vil kunne søke om asyl i EU eller Norge i det hele tatt, sier hun til Utrop.

Hun er også uenig i Trelleviks påstand om at asylinstituttet har brutt sammen.

– Jeg oppfatter dette som uredelig. Asylinstituttet har ikke brutt sammen, det er den politiske viljen til å ta imot og integrere mennesker som har brutt sammen. Folk som migrerer grunnet av utviklingsgrunner, som ikke flytter på seg på grunn av krig eller politisk forfølgelse, havner også i situasjoner hvor de utsettes for overgrep på vei til Europa.