Til forsvar for det mangfoldige Norge

H.M Kong Harald understreket betydningen av sameksistens og samhold under sin tale i dagens nasjonale minnemarkering av terrorangrepene 22. juli.
Foto: Kongehuset
Både Kong Harald og statsminister Stoltenberg gjentok betydningen av å bekjempe ekstremisme med samhold under dagens minnemarkering på Oslo Spektrum for å hedre ofrene for terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

77 mennesker er fulgt til graven. Samtidig har vi gjennom minneord og historier i mediene fått muligheten til å bli litt kjent med hver av de omkomne, fremhevet kong Harald i en svært beveget tale.
– Vi mistet 77 mennesker som ønsket å bruke livet sitt til beste for samfunnet de var en del av. Vi skal hedre deres minne ved å arbeide videre for verdier som var viktige for dem, skriver Aftenposten.
Løft blikket fremover, var budskapet fra statsminister Jens Stoltenberg.
Foto : Claudio Castello
Kongen fastholdt troen på muligheten til å leve fritt og trygt.
– Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen, la oss ta vare på hverandre. La oss som enkeltmennesker være tydelige på hva vi står for, og bruke våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i på en positiv måte, sa kong Harald under minneseremonien.

Stoltenbergs “tre oppdrag”
6700 gjester overvar minneseremonien, som var stengt for vanlig publikum, og kun bestod av ofre, pårørende og hjelpemannskaper etter terrorangrepene.
Statsminister Jens Stoltenberg minnet de døde i sin tale, men hadde også et budskap om tre tydelige oppdrag i tiden fremover.
– Vi skal se dere som bare så vidt har begynt på sorgens vei. Vi skal ha sansene åpne for alle tegn til ekstremisme og skape trygghet, sa han i sin tale, ifølge NRK.