Vil rekruttere innvandrere til ledere

Mye ugjort: Patricia Howell (i midten) er opptatt av at menn også må informeres om rettigheter. Gjennom sitt arbeid på Rosenhof voksenopplæring møter hun daglig folk som er usikre på hva de har rett til.
Foto: Ingrid Hovda Storaas
En studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS viser at intern utvikling av høyutdannede ansatte fra utlandet kan bidra til økt engasjement for å bli leder, melder HMS Magasinet.
Studien i regi av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har kartlagt situasjonen med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse, syn på arbeidet og innstilling til arbeidsmiljø. 
Ifølge rapporten opplever over halvparten av de ansatte at jobben de gjør har lav samfunnsmessig status. Drøyt ti prosent forteller at kunder ikke behandler dem med respekt.

Språk viktigst

Et av de kartlagte bedriftene i rapporten er reholds- og kantinefirmaet ISS. ISS har en relativt stor andel av ansatte med innvandrerbakgrunn som har høy utdanning. Nivået som er kartlagt i undersøkelsen er likevel såpass lavt at det vanskelig lar seg gjøre å formidle HMS eller rettigheter og plikter som er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

– Innføring av tiltak som aktiverer og effektiviserer kartlegging av disse kan bidra til at flere engasjerte og ressurssterke ansatte blir værende og utvikler seg internt i ISS, er blant tiltakene som foreslås, skriver HMS Magasinet.