Debatt om debattklimaet

 
Foto: Sanjayan Shan
Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Her har vi samlet en rekke debatt – og kronikkartikler som omhandler hvordan debatten etter 22. juli bør være: Det […]

Her har vi samlet en rekke debatt – og kronikkartikler som omhandler hvordan debatten etter 22. juli bør være:

Det påhviler norske redaktører så vel som politikere et tungt ansvar i tiden som kommer for å si at ikke alle ytringer bør tillegges like stor verdi; at det ikke er en menneskerett å ytre seg i offentligheten; og at visse hatefulle ytringer ut ifra juridiske og moralske vurderinger ikke er akseptable, skriver Bushra Ishaq, Sindre Bangstad og Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen i Aftenposten.

Å undertrykke offentlig åpen debatt om innvandring og islam kan føre til mer vold og mer sosial uro, skriver Alexandra Irene Larsen i denne kronikken.
Akademikere må ta ansvar og konfrontere islamofobe og rasistiske debattanter på Internett med forskningsbasert fakta, mener forskere.

Den offentlige debatten kan både fungere som ventil, men også som treningplass for hatets tankebaner, mener Lars Laird Eriksen.

Terskelen bør senkes for hva som slipper til av meninger som strider mot det politisk korrekte, mener Christian Bjelland.

Å kritisere religion som system kan selvsagt gjøres på filosofisk grunnlag. Bestemte trekk ved en religion kan også kritiseres med referanse til andre verdisett, skriver Cora Alexa Døving.
I den generelle debatten om islam og muslimsk praksis har jeg like fullt en oppfordring for fremtidig debatt:
1) Religionskritikk bør ha en adressat i form av en konkret mottager av kritikken (en person, en institusjon eller en tekst).
2) Den bør være saksorientert og tydelig.
3) Den bør være konstruktiv i form av å ha et uttalt mål om forbedring.

Etter de siste ukenes hendelser har jeg blitt mer bevisst splittelsen i det samfunnet vi er en del av. Mitt bidrag til splittelsen har vært at jeg har vært enig med de fleste unyanserte utspill, skriver Bjørnar Nordahl.

I denne artikkelen vil jeg vise hvordan den ideverdenen som selverklært kalles ”islamkritikk” sammenfaller med antisemittismens ideverden. Men først vil jeg grunngi hvorfor det å sammenstille disse ideene ikke bare er legitimt men også nødvendig, Torgeir Salih Holgersen.