Her er korona-konspirasjonene

David Icke er en som konspirasjonsteoretikere viser til som autoritet. Icke er mest kjent for å mene at verden styres av romøgler.
Foto: Faksimile fra YouTube
…«Laboratorieskapt»… «Skal dekke over strålingssyke»… «Skal skremme oss til å ta vaksiner»…

Norske Twitter- og Facebook-kontoer sprer konspirasjonsteorier om Corona-viruset. Vanlige påstander er at viruset ikke eksisterer, eller at trusselen er hauset opp av politikere eller legemiddel- og vaksineindustrien.

I takt med at tiltakene for å bekjempe koronaviruset kommer på løpende bånd, har også konspirasjonsteoriene rundt viruset begynt å dukke opp. De fleste av disse har sin opprinnelse i Storbritannia og USA, men spres også på norske Twitter- og Facebook-kontoer.

Påstander som går igjen, er at koronaviruset og «hysteriet» rundt dette skal presse folk til å akseptere utrygge eller farlige vaksiner, eller gi myndighetene økte fullmakter til å begrense individuell frihet for å minske smittefaren. Mange mener også at en vaksine allerede er klar til å tas i bruk når panikken har vokst seg stor nok.

«Overdrevet» smittefare

«Det medisinske kartellet er kreftene bak legemiddelindustrien, og jeg tenker at dette corona-viruset er noe som er kokt i hop for å inngyte frykt i menneskeheten. For dominansens skyld. Og/eller at corona-viruset bare er en gedigen bløff ment å skulle kamuflere strålingssyke i kjølvannet av 5G-utbyggingen. Symptomene er de samme. På toppen av det hele håper nok nevnte kartell å kunne selge enda en vaksine full av helseskadelig lurium», skriver en Facebook-bruker.

Mens mange av dem som sprer disse påstandene mener at viruset er reelt, ser det ut til å være en utbredt forestilling blant konspirasjonsteoretikere at både smittefaren og graden av alvorlighet er kraftig hauset opp. Flere baserer seg her på amerikanske John Rapaport, som beskylder TV-selskaper med økonomiske forbindelser til legemiddelfirmaer for å både ha overdrevet omfanget av svineinfluensa, ebolavirus og nå koronavirus. Rapaport er også åpen for at mange epidemier i virkeligheten kan være en måte å dekke over uhell med kjemiske eller biologiske våpen.

John Rapaport har tidligere gjort seg bemerket ved å hevde at Timothy McVeigh som stod bak terrorbomben i Oklahoma City i 1995 i virkeligheten var manipulert ved hjelp av hallusinogene stoffer og at det meste av skadene skyldtes sprengladninger som allerede var plassert i bygningen.

Laboratorieskapte infeksjoner og romøgler

Påstander om at viruset spres kunstig er også noe som går igjen. I en Facebook-gruppe settes koronaviruset i forbindelse med et simuleringsforsøk i oktober 2019, der man som en øvelse simulerte utbruddet av en tilsvarende epidemi og konkluderte med at den kunne ta opptil 65 millioner liv.

«3 måneder senere har vi det på alle nyheter. Selvfølgelig ser vi navnet til Bill og Melinda Gates, storaksjonærer i legemiddelindustrien», skriver en bruker.

Flere viser også til en video fra britiske David Icke som hevder at både koronaviruset og panikken som sprer seg er kunstig skapt og at hensikten er å skape aksept for strenge tiltak for å hindre smitte. Icke mener også at det allerede finnes en vaksine som skal introduseres når panikken er stor nok. Icke antyder også at viruset kan ha blitt skapt i laboratoriene til det israelske selskapet som for tiden jobber med en vaksine.

David Icke er mest kjent for påstanden om at verden styres av en skjult elite av utenomjordiske øgler i menneskeham

David Icke betraktes av mange som en av verdens ledende konspirasjonsteoretikere. Han er mest kjent for påstanden om at verden styres av en skjult elite av utenomjordiske øgler i menneskeham. Samtidig har han blitt beskyldt for antisemittisme av dem som mener at «øglene» egentlig er et kodeord for jøder, noe som støttes av at Icke både har anbefalt det antisemittiske skriftet «Sions Vises Protokoller» og hevdet at jøder stod bak begge verdenskrigene. I 2018 holdt han foredrag på konferansesenteret Meet Ullevaal i Oslo.

Befolkningsreduksjon

En annen konspirasjonsteori er at viruset er et menneskeskapt våpen for å drepe store deler av menneskeheten og slik få ned jordens befolkning. Flere viser her til The Georgia Guidestones, et stort monument i staten Georgia som ble oppført i 1980 og inneholder en rekke retningslinjer for et liv i harmoni med naturen. Et av disse er at jordens befolkning ikke bør overstige 500 millioner.

Spres også i Norge

I Norge har disse teoriene blant annet blitt spredt av enkelte representanter for miljøer som er opptatt av alternativ medisin og spiritualitet. En av de som har reagert kraftig på dette er Jostein Odland fra Holistisk Forbund.

– Jeg har sett flere lire av seg det jeg mener er surr, om at folketallet i verden skal ned under fem hundre millioner og at dette er en slags plan. Jeg har forsøkt å møte dem med linker til fornuftig kapitalismekritikk, men det er som om dette ikke er godt nok for noen av dem, de må over i det jeg kaller den mørke mytologien. Som en som liker å kalle meg en moderat alternativ, synes jeg dette er trist. De kommer for eksempel trekkende med Bill Gates og ting han har sagt om at befolkningen i verden må ned, men forstår ikke at det Gates snakker om er familieplanlegging. Jeg har også forsøkt å forklare at rike mennesker som er avhengige av forbrukere og et stabilt børsmarked, ikke ville ha noe å tjene på å sette ut et virus, sier Odland til Utrop.

Han understreker at dette er et lite mindretall og at konsensus i alternativmiljøet er at man skal ta forhåndsregler selv om mange etter hans mening kanskje har større tiltro enn gjennomsnittet til at gode krefter som står bak livet og evolusjonen også er med oss her.

Professor: – Konspirasjonsteoretikere må holde seg aktuelle.

Professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU i Trondheim mener det ikke er underlig at  konspirasjonsteorier sprer seg i situasjoner som dette, og at det blant annet henger sammen med at disse teoriene byr på klarere og tydeligere svar enn det myndigheter og andre kan gi.

– I situasjoner med mye angst og usikkerhet oppstår det behov for informasjon som kan få en til å føle seg tryggere. Slike situasjoner øker også tilbøyeligheten til å være mistenksom til det som blir sagt fra offisielle kilder, spesielt når rådene er uklare. Da kan man finne en slags trøst hos dem som kommer med helt klare svar. For dem som allerede sliter med manglende tillit til myndigheter, helsemyndigheter og skolemedisin og er tilbøyelige til å søke opp alternative informasjonskilder som YouTube, blir dette også forsterket av at man har et kontaktnett i sosiale medier som er enige i at det man finner der er god informasjon, sier han til Utrop.

– Det virker som om mange av disse konspirasjonsteoriene stammer fra folk som fra før er kjent for å spekulere rundt slike hendelser, som David Icke og John Rapaport. Kan man si at de kaster seg på en trend når de nå er i gang med coronaviruset?

– Det er akkurat det de gjør. Det er en mer eller mindre nødvendig del av næringsveien deres å hele tiden kommentere og tolke det som foregår akkurat nå. Noe som kjennetegner konspirasjonsteorier er at de er apokalyptiske eller profetiske. De hevder ikke bare å avdekke ondskap gjennom historien eller i dag, men også kommende katastrofer. Derfor tar de ofte opp det som er aktuelt akkurat nå, og kaster ut en masse forskjellige påstander, både for å holde seg aktuelle, holde folk engasjerte og for senere å kunne si ‘var det ikke det jeg sa?’ når en av katastrofene de har spådd tilsynelatende går i oppfyllelse, avslutter Dyrendal.