HRS mister retten til å foreslå medlemmer til Utlendingsnemnda

Ansvaret overføres til fylkesmennene og Samfunnsviterne.
Foto: Tore Sætre/www.setre.net
I et nytt lovforslag foreslår regjeringen store endringer i hvem som skal kunne foreslå kandidater til å sitte i Utlendingsnemnda (UNE).
1.6K+Shares

UNE er instansen som behandler klager på avslag fra UDI.

I dag er medlemmene i nemnda oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og utvalgte humanitære organisasjoner. Hvert fjerde år oppnevnes det over 300 medlemmer.

Når for eksempel en asylsøker klager på et vedtak, behandles klagen av en nemndleder med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer fra allmennheten. Halvparten av nemndmedlemmene ifølge gjeldende regelverk skal være foreslått av humanitære organisasjoner. Disse har tradisjonelt vært Amnesty, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors.

Men da Anders Anundsen (Frp) var justisminister i 2016, fikk Human Rights Service (HRS) status som humanitær organisasjon som arbeider på «flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet».

Blant de som ble foreslått av HRS er forfatter Halvor Fosli, Lily Bandehy og lederen Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yücel. Alle tre er kjente islamkritikere.

Les også: Disse sitter i UNE

Samfunnsviterne får ansvaret

I det nye lovforslaget heter det at ansvaret overføres for å finne nye medlemmer overtas av fylkesmennene og Samfunnsviterne – en partipolitisk uavhengig forening for samfunnsvitere og humanister som er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne.

Regjeringen foreslår også at myndigheten til å gjennomføre oppnevningen av nemndmedlemmer overføres fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet.