Regjeringen stanser mottak av nye flyktninger

1Shares

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og blitt tildelt bosetting i en kommune, men som ikke har ankommet ennå. Innreise for disse stilles i bero inntil videre, opplyser regjeringen lørdag.

I 2020 er rundt 200 kommuner bedt om å bosette til sammen 5.120 flyktninger. Over halvparten av dem som skal bosettes, vil være overføringsflyktninger, eller såkalte kvoteflyktninger.