Er islamkritikk rasistisk retorikk?


Foto: NTNU
NTNU-professor Truls Wyller svarer UiO-dekan Frode Helland og påstandene hans i boken Rasismens retorikk.
3Shares

I mine øyne er det Helland som reduserer individet til gruppemedlem, når han forsvarer de konservative muslimene og nedtoner menneskenes rasjonelle autonomi. Han hevder også at siden jeg appellerer til de troendes frie fornuft som alternativ til åpenbaringsreligiøs lovgivning, fraskriver jeg dem tenkeevne og moralsk evne.

Jeg måtte gni meg i øynene da jeg så denne anklagen. For å forstå hvor absurd den er, tenk på en situasjon der du kritiserer noen for å ikke tenke seg om før en viktig beslutning. Betyr det at du fraskriver denne personen fornuft? Selvfølgelig ikke, det er å be henne bruke sin fornuft. I henhold til Hellands logikk kunne man like gjerne si at oppfordringen «Bruk hodet!» retorisk impliserer at vedkommende ikke har noe hode. Dette skrev jeg om i Morgenbladet 22.11. og 6.12. i fjor, noe han konsekvent lar være å svare på.

Også medlemmer av en religiøs minoritet kan man respektere som rasjonelle individer gjennom å kritisere innholdet av deres tro eller tanker, for eksempel gjennom å utfordre deres forestillinger om det islamske idealsamfunnet. Da nøyer man seg ikke med å lytte til hva enkelte erklærer ”som norske” muslimer, altså som borgere av den sekulære, demokratiske staten Norge. Helland mener imidlertid at jeg mistenkeliggjør muslimer ved å hevde at de liksom sier én ting som lovlydige norske borgere, men tier om sine skumle, langsiktige mål.

Les hele kronikken